top of page

Company portrait

Tot 30 personen. Ik kom met mobiele studio op gewenste locatie voor een shoot van een dag. Twee plekke kan iedereen zijn of haar beste portret kiezen. Deze wordt later in de edit gerefined. Zo weet iedereen dat ie tevreden is met zijn of haar foto die toch een tijd op een site kan staan.

Up to 30 people. I come with a mobile studio at the desired location for a one-day shoot. Everyone can choose his or her best portrait in two places. This will be refined later in the edit. This way everyone knows that he or she is satisfied with his or her photo, which can still be on a site for a while.

Portfolio

bottom of page