top of page
3K8A0239_websize_edited.jpg

Hello

Ik ben Simone Gablan en sinds 2015 ben ik professioneel fotograaf. Na mijn opleiding aan de Toneelschool heb ik een videocamera gekocht en ben ik mij gaan specialiseren op het gebied van video en montage. Dit wilde ik aanvullen door fotografie. Ik heb de Fotovakschool in Amsterdam gevolgd en ben zo enthousiast en bezeten geraakt door deze visuele vorm dat ik me vooral hierop ben gaan richten. Ik ben in te huren in Nederland en in Verona, Italië.


I am Simone Gablan and since 2015 I am a professional photographer. After my education at the Toneelschool I bought a video camera and started to specialize in the field of video and editing. I wanted to supplement this through photography. I attended the Fotovakschool in Amsterdam and became so enthusiastic and obsessed with this visual form that I started to focus mainly on this. I work in Amsterdam and in Verona, Italy. 

Wat maak ik? What do I photograph?

Ik maak vooral portretten voor websites van mensen of persoonlijke portretten voor aan de muur of een complete databank voor iemand's site. Ik denk graag mee met visuele content. Dit is mijn save haven, ik ben in mijn element binnen het visuele veld en breed georiënteerd op dit vlak. Ik ga regelmatig naar musea en films om mij te laten inspireren want ook het acteervak is mij nog altijd zeer lief. Ook maak ik nog altijd video's voor verschillende klanten. De wat kleinschalige online webvideo's.

I mainly make portraits for people's websites or personal portraits for the wall or a complete database for someone's site. I like to think along with visual content. This is my save haven, I am in my element within the visual field and broadly oriented in this area. I regularly go to museums and films to be inspired because the acting profession is still very dear to me. I also still make videos for different clients. The somewhat small-scale online web videos.

3K8A0615_edited_edited.jpg
  • Instagram
  • LinkedIn
  • TikTok
  • Facebook

Follow me on...

Contact

I'm always looking for new and exciting opportunities. Let's connect.

06.10956160

bottom of page